Zespół Ludowy "Mojęcice"

Witamy na stronach Zespołu Ludowego "Mojęcice"

Zespół Ludowy „Mojęcice” jest zespołem śpiewaczym z instrumentalistami.

Zespół działa pod egidą Wołowskiego Ośrodka Kultury, który wspiera Zespół medialnie, organizacyjnie, sprzętowo i finansowo.
Instruktorem wokalnym od 2002 roku jest pani Aleksandra Żminkowska – sopranistka i pedagog wokalny.

Pani Aleksandra Żminkowska – mgr sztuki ukończyła Uniwersytet Śląski i Akademię Muzyczną w Katowicach na Wydziale Wokalno-Aktorskim. 

Przez 15 lat była solistką Opery Bydgoskiej i Wrocławskiej. Od 2001r. uczestniczka kursów dyrygenckich przy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. 

Prowadzi czynną działalność koncertową z agencjami JamaArt i Artmed oraz prowadzi chóry dziecięce i dorosłe. 

Obecnie jest dyrektorem Ogniska Muzycznego przy Dolnośląskim Towarzystwie Muzycznym we Wrocławiu oraz pedagogiem wokalnym (śpiewu solowego).

Instrumenty (na chwilę obecną )skład: skrzypce – pani Jadwiga Błachuta, akordeon – pan Zdzisław

Śpiew: Ewa MiazekStelmarczyk, Halina Harwas, Emilia(wnuczka Haliny), Elżbieta Matkowska, Helena Pukiel, Henryk Martyn, Ilona Banasik, Jerzy Warszycki, Maria Warszycka, Krystyna Plaszyk, Łucja Barańczuk, Maria Sołowska, Maria Więcław, Natalia Wróbel, Stanisława Kruszyńska, Stanisława Wątroba , Andrzej Wątroba,
Repertuar Zespołu to utwory: ludowe, biesiadne, patriotyczne, wojskowe, religijne, kolędy, pastorałki itp.

Zespół „Mojęcice” bierze udział w: przeglądach zespołów ludowych, folkowych , festiwalach , dożynkach i innych okolicznościowych imprezach kulturalnych .

Z końcem stycznia 2022r. wybrany został nowy zarząd Zespołu, w skład którego wchodzą:
– przewodniczący Zespołu – Łucja Barańczuk;
– zastępca przewodniczącego – Ewa Miazek-Stelmarczyk
– impresario – Andrzej Wątroba

Ponadto wybrano:
– kronikarz– Maria Warszycka
– skarbnik – Helena Pukiel
– kierownik świetlicy- Stanisława Wątroba

Ostatnio dodane