Zespół Ludowy "Mojęcice"

Z końcem stycznia b.r. wybrany został nowy zarząd Zespołu, w skład którego wchodzą:
– przewodniczący – Łucja Barańczuk;
– zastępca przewodniczącego – Ewa Miazek-Stelmarczyk
– impresario – Andrzej Wątroba
Ponadto wybrano:
– kronikarz– Maria Warszycka
– skarbnik – Helena Pukiel
– kierownik świetlicy- Stanisława Wątroba

Pomimo trudnej sytuacji jaką obecnie mamy w kraju w związku z pandemią COVI19, Zespół Mojęcice stara się aktywnie działać, aby reprezentować gminę Wołów w regionie dolnośląskim i poza jej granicami.

Obecnie przygotowuje się do X Dolnośląskiego Przeglądu Zespołów Ludowych, który planowany jest na miesiąc maj 2022r.

© 2022 Wołowski Ośrodek Kultury